Miten ajattelemme?

Työmme lähtökohtia ovat ammatillisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu terveydenhuoltoalan kokeneista ammattilaisista, joille toiminta asiakkaan parhaaksi on työn perusta.

Henkilökohtainen palvelusuunnitelmamme takaa jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen kohtelun ja kunnioituksen.

Asukkaiden turvallisuudesta huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtivat ympäri vuorokauden läsnäoleva ammattitaitoinen henkilökunta, kulunvalvonta, sarjoitetut palohälyttimet ja lisäksi sprinklatut huoneet.

Laatukäsikirja ja lääkehoitosuunnitelma takaavat asukkaidemme turvallisuutta. Asukkaita koskevat tiedot säilytetään lukollisessa tilassa.